Masožravé rostliny

  Úvodní stránka > Přednášky a praktika > Úvod do masožravých rostlin

Úvod do masožravých rostlin

Prezentace z přednášky ke stažení zde... ( PDF 2,4 MB )

Obecné informační databáze

Web of Science (Web of Knowledge)
apps.webofknowledge.com
Scholar Google
scholar.google.com
+ možnost strukturovaného dotazu pomocí lodických spojek AND, OR, ... + možnost strukturovaného dotazu pomocí lodických spojek AND, OR, ...
+ prohledává pouze název článku, abstrakt a klíčová slova. + prohledává celý obsah dokumentů (články, pdf, www, ...)
+ dostupné pouze z počítačů fakulty a AVČR. + veřejně dostupné.
+ nalezené články lze získat v plném znění přes knihovnu PřF UK,
   často přímo od stolu přes elektronickou knihovnu PřF UK.
+ nalezené články lze získat v plném znění přes knihovnu PřF UK,
   příležitostně rovnou uvedeným odkazem.


Knihovny

Souborný katalog knihoven ČR (CASLIN)
www.caslin.cz
Centrální katalog UK
ckis.cuni.cz
+ vyhledávání knih i časopisů + vyhledávání knih i časopisů
+ pokud Váš zdroj leží někde v ČR, najdete jej.
+ podle sigla zjistíte v které knihovně se nalézá a
   knihovnu kontaktujete buď přímo (rychlejší, levnější)
   nebo využijete meziknihovní výpůjční službu.
+ nyní již snadno a rychle dostupné
+ některé materiály též elektronicky (viz níže).
+ staré a málo využívané prameny redukovány.
+ nově dobře fungující meziknihovní výpůjčky.
+ veřejně dostupné. + vyhledávání veřejně dostupné.
Elektronická knihovna UK
   * Rychlý přístup k časopisům u nichž má UK předplacené
      elektronické verze. ("Semafory" vždy neplatí)
   * Je funkční pouze z fakultních počítačových stanic.


Zájmové spolky ČR

Česká společnost pěstitelů MR (CCPS)
www.masozraverostliny.org
+ delší tradice (1993) + nově založený spolek (2006)
+ širší členská základna sdružující především amatérské a začínající pěstitele + užší členská základna,
    především zkušení popř. profesionální pěstitelé ČR.
+ časopis "Trifid" (4x ročně)
   * směs větších i drobnějších příspěvků především českých autorů.
      Od roku 2007 v souvislosti s odchodem autorů poněkud klesá úroveň textů.
   * pouze pro členy, vč. elektronické verze. Elektronická verze volně dostupná se spožděním dvou let.
+ časopis "Masožravé rostliny" (2x ročně) + "Zpravodaj CCPS" (2x ročně)
   * zaměřeno na kvalitní články renomovaných českých a zahraničních autorů
   * pouze pro členy, elektronická verze zatím nedostupná
+ fórum: internetová konference + fórum: internetová konference (bez cenzury, více zkušených hlav)
+ odkazy:
   * Seznam odkazů na české webové stránky (dříve úplné, dnes cenzorováno)
   * Zahraniční odkazy jsou neúplné
+ web postupně doplňovaný o seriózní a dobře podložené informace
    Některé části jsou bohužel přístupné jen členům (předplatitelům).
+ seznamy rostlin pěstitelů: velmi šikovný nástroj pro výměnu rostlin + FAQ Barry Rice - předním světovým odborníkem na MR zracovaná
    stěžejní témata kolem MR, přeloženo do češtiny.
+ "sklad": archiv nejrůznějších materiálů,
    pro studijní účely jsou nejzajímavější starší, volně přístupná čísla Trifida


Další zdroje informací o MR

Původně národní fórum provozované Britskou společností pro masožravé rostliny, které se díky celosvětovému užívání angličtiny etablovalo na hlavní celosvětovou konferenci o masožravých rostlinách. Oproti českému fóru Darwiniany je zde větší šance získat skutečně relevantní informace (širší a fundovanější kontrola, značný počet zúčastněných odborníků a zkušených enthusiastů z celého světa).
Stránky Mezinárodní společnosti pro masožravé rostliny. Prezentace časopisu Carnivorous Plants Newsletter (nejrespektovanější časopis o MR), prezentace záchraných programů a dalších odborných projektů.
Taxonomická databáze vedená Janem Schlauerem, Ph. D.. Nejkompletnější taxonomický přehled. Databáze je cenná zejména díky vyčerpávajícímu seznamu odkazů na primární prameny. Při sepisování prací o MR je vhodné tuto databázi nomenklatoricky následovat.
Obří databáze odkazů ny snímky MR. Autorem je Robert Ziemer, Ph. D. Aktualizováno téměř každý týden, obsahuje desítky tisíc odkazů na světové weby. Autor databáze sám neručí za správnost určení na zdrojových stránkách. V případě, že existuje nějaká pochybnost je v databázi uvedena poznámka. I tak je třeba brát zdroje s rezervou, spolehlivost se pohybuje kolem 90%.
Velmi záslužný projekt RNDr. Lubomíra Adamce, CSc. - zahrnuje relevantní literární zdroje o MR publikované jak v impaktovaných tak neipaktovaných časopisech. Je proto vhodným doplňkem k WOS.
Ing. Kamil Pásek na své doméně www.masozravky.com poskytuje ke stažení reprint této základní, přehledné a v mnoha směrech dosud nepřekonané "učebnice" MR.
Široce pojaté stránky MUDr. Jaroslava Lišky. Cenné jsou zejména přehledy karyotypů a rozšíření jednotlivých druhů MR. Některé z těchto údajů nejsou univerzálně přijímané, proto při další práci je třeba pracovat s primárními prameny, které jsou na těchto stránkách zpravidla citovány.